My Image

Zoft Zircus AS

Members for foreninger og lag

… egenskaper og muligheter


Generelt

 • Enbruker eller flerbruker (priser gjelder enbruker).
 • Mac eller PC.
 • Gratis opp til 40 medlemmer.
 • Full returrett i 6 måneder.
 • Enkelt å utvide til større versjon når foreningen vokser.
 • Standardfunksjoner i listevisning er «Ny post», «Vis alle», «Vis valgte», «Søk», «Rapport», «Etiketter» og «Skriv ut».
 • Standardfunksjoner inne på en post er «Arkiver», «Avbryt», «Første», «Forrige», «Neste», «Siste», og eventuelt «Slett».

 • Lisensnummeret kan limes inn fra klippebordet.
 • Det er direkte link til nettstedet foreningsliv.no og Zoft Zircus hjemmesider.
 • Du kan passordbeskytte databasen.
 • Det er tastatursnarveier til de fleste knapper (velg mellom mus og tastatur).
 • En del felt kontrolleres automatisk. Stor forbokstav i navn. tegnsetting i e-adresser med mer.
 • Klikk kolonnetittel for sortering.


Support/hjelp

 • Gratis support.
 • Nær sagt alle vinduer i programmet har en knapp med spørsmålstegn. Klikker du knappen kommer du til en hjelpeside som behandler akkurat den siden du er på.

 • Det er en knapp i Members som sender mail rett til oss om du skulle ønske det.
 • Det gis ekstra rettleding i programmet i begynnelsen.


Medlemsregister

 • På personkortet er det tre frifelt du kan bruke til hva du vil.
 • Ubegrenset antall medlemstyper.
 • Et enkelt e-brev kan genereres rett fra personkortet.
 • E-post til en gruppe kan genereres rett fra medlemslisten.
 • Det er viktig at data som medlemstype, medlemsfunksjon, medlemsstatus etc. skrives korrekt. Slike data legges derfor inn ved å velge fra en liste.
 • Du kan legge inn et fritt antall notater på et medlem.
 • Du får opp alle regninger som er sendt et medlem når du går inn på personkortet.

 • Søker du frem et antall medlemmer kan du med et klikk få opp alle regninger som er sendt til disse medlemmene.
 • Medlemmer kan importeres.
 • Det er mange muligheter for utskrift av medlemslister (telefonliste, e-adresse-liste osv.).
 • Medlemmer kan slettes.
 • Du kan velge om det kun skal være personmedlemmer eller om bedrifts-/foreningsmedlemmer også skal kunne registreres.
 • Automatisk oppdatering av medlemsstatus når kontingentregningen registreres som betalt.
 • Automatisk kontroll av store/små bokstaver og e-adresser. Kontrollen kan overstyres.


Kontingent

 • Kontingent er knyttet til medlemstype.
 • Standardkontingent for medlemmer uten registrert medlemstype.
 • Du kan legge inn standardtekst som kommer på kontingentregningene.
 • Kontingentregninger genereres ved å søke fram de medlemmer som skal ha kontingentregning og klikke «Kontingent».

 • Dersom du forsøker å lage kontingentregninger på medlemmer som har fått kontingentregning for mindre enn 2 måneder siden varsles brukeren.
 • Kontingentregninger kan sendes med e-post.


Regninger

 • Du kan legge inn din egen betalingsfrist på regninger og fakturaer.
 • Tekst og beløp i nedre del av regninger og fakturaer kan justeres slik at de treffer girofeltene med din skriver.
 • Inne på en enkeltregning kan du endre teksten selv om det er en autogenerert kontingentregning.
 • Inne på en regning kan du endre beløp med mer frem til regningen er registrert betalt.
 • Inne på en regning kan du klikke «Skriv regning».
 • Du kan skrive ut regninger med logo.

 • I regningslisten kan du skrive ut alle regninger som vises.
 • Du kan velge om beløpfeltet skal fylles ut.
 • Regninger kan slettes frem til de er sendt — eller dersom de er minst 2 år gamle.
 • Regninger kan sendes ut som e-post.
 • Du kan få regninger med KID-koder. Tegner du OCR-avtale med banken kan du importere OCR-filene. Regningen settes automatisk til betalt og bilag opprettes når betaling importeres.
 • Purrerutiner. 1. purring, 2. purring og inkassovarsel.


Regnskap

 • Bilag kan genereres automatisk når du klikker betalt på en regning.
 • Nummer legges inn automatisk på regninger og fakturaer. Du kan endre nummerserien, men Members kontrollerer at du ikke benytter samme nummer to ganger.
 • Avansert årsrapport som viser inntekter, utgifter, resultat og budsjett for en kontogruppe (f. eks. velhuset). Kan skrives ut når som helst gjennom året.
 • Konti kan deaktiveres og kan da ikke lenger velges på bilag.
 • Dersom du ikke har lagt inn egne konti kan du generere en enkel kontoplan ved å klikke «Lag konti». Du kan da velge mellom en enkel kontoplan og en mer omfattende kontoplan.
 • Du kan legge inn budsjett på en konto.
 • Tidligere års bevegelse vises når du er inne på en konto.
 • Bilagregistrering er forenklet og automatisert slik at «hvem som helst» kan føre bilag.

 • Bilag kan «slettes». Bilaget markeres da som slettet og en kan skrive ut et nullbilag til bilagpermen slik at det ikke blir hull i bilagserien. Slettede bilag tas ikke med i rapporter etc.
 • Det kan skrives en avstemningsrapport for bankkonti og kasse. For bankkonti vil avstemningsrapporten være identisk med bankutskriften for en måned dersom alt er ført korrekt.
 • Du kan sperre avstemte perioder slik at du ikke «ødelegger» perioder du er ferdig med.
 • Tegner du OCR-avtale med banken kan du importere OCR-filene (innbetalingfilene). Regningen settes automatisk til betalt og bilag opprettes når betaling importeres.
 • Du kan aktivere/deaktivere funksjonen mva-refusjon. Med denne på kan du bestemme hvilke konti og hvilke bilag som skal danne grunnlag for mva-refusjon. Du kan så skrive ut en rapport som danner grunnlag for mva-refusjonen.
 • Ved årsavslutning legges årets bilag over i historikkfilen. De er fortsatt tilgjengelige.
 • Ved årsavslutning skifter regnskapsåret til «neste år».


Arrangement

 • Du kan registrere arrangement og fremmøte på arrangement.
 • Du registrerer fremmøte ved å klikke på medlemmer.

 • Du kan søke i medlemslisten basert på registrering på arrangement. Typisk: «Finn alle som var med på bussturen i juni.»


Stacks Image 1425